slide_3x
slide_3x
banner_right_2
banner_bottom_2
slide_3x
slide_3x

HẢI SẢN BÁN CHẠY

-21%
190.000  150.000 /1Kg
-7%
300.000  280.000 / 1Kg (Sống)
-9%
350.000  320.000 /1kg
-28%
2.150.000  1.550.000 /1Kg
-27%
950.000  690.000 /Size 5-7 con
-7%
420.000  390.000 /1Kg (Sống)
-24%
250.000  190.000 /1Kg
-7%
450.000  420.000 /1Kg Sống
-7%
1.350.000  1.250.000 /Kg (Size 0.9kg - 3kg/con)
-13%
520.000  450.000 /1Kg

Cua, Ghẹ Tươi Sống

Tôm Ngon Giá Chất

Cá Tươi Sống

Đối tác của Vựa Hải Sản